Saygıdeğer meslektaşlarımız, değerli bilim insanları ve sektör temsilcileri; sizleri 22-25 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’ ne (IMCET 2022) davet etmekten kıvanç duyuyoruz.
 

Elli yılı aşkın bir süredir düzenlenmekte olan Türkiye’nin bu en büyük madencilik etkinliğinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanların, bilim insanlarının ve sanayicilerin oluşturacağı geniş katılımlı bir platformda, madencilikle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, bilimsel, teknik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla ele alınacaktır. Ayrıca, pandeminin Dünya ve Türkiye madencilik endüstrileri üzerine etkileri ve sonuçları tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, pek çok ülkeden makine, donanım ve teknoloji firmalarının ürünleri sergilenecek, çok sayıda kültürel etkinlikler düzenlenecektir.
 

Kongremizin temel amacı, bilimsel ve teknik konuların tartışılmasının yanı sıra madenciliğin her alanından gelen sektör temsilcileri arasında dayanışma ve potansiyel işbirliklerinin geliştirilebilmesi adına yeni fırsatlar yaratmaktır. Elliye yakın ülkeden 1000’ in üzerinde delegenin ve 200’ den fazla firmanın katılımının ve 2500 metre kare üzerinde ticari bir serginin gerçekleştirilmesinin beklendiği IMCET 2022 hakkında daha fazla bilgi için lütfen kongre web sayfamızı www.imcet.org.tr ziyaret ediniz.
 

Kongrenin salgın koşullarına göre hibrit olarak (katılımcıların ve konuşmacıların uzaktan ya da yerinde katılabileceği) veya sadece uzaktan katılımla düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Covid-19 salgınından kaynaklanabilecek olumsuz koşullar nedeniyle kongreyi iptal etme, erteleme ya da çevrimiçi yapma hakkına sahiptir. Delegelere ya da firmalara Oda tarafından taahhüt edilen hizmetler bu kapsamdaki değişiklikler nedeniyle verilemezse, yapmış oldukları ödemeler kendilerine iade edilecektir. Kongrenin düzenlenmesine ilişkin değişiklikler Oda tarafından www.maden.org.tr ve www.imcet.org.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Sizleri, IMCET 2022’ de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
 

Yusuf AYDIN                                       Ayhan YÜKSEL
Kongre Başkanı                                  Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi

31 Ekim 2021

Yazarlara Özet Kabul/Ret Bildirilme Tarihi

07 Kasım 2021

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

30 Kasım 2021

Hakem Görüşlerinin Yazarlara Bildirilme Tarihi

03 Ocak 2022

Düzeltilmiş Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi

17 Ocak 2022

 

 

 

 

 

 Sponsorlar


ELMAS / DIAMOND SPONSOR


YAKUT / RUBY SPONSOR


ÇANTA / BAG SPONSOR