logo
ANASAYFA
english
  • album
  • album
  • album
  • album
  • album
  • album
14-17 Nisan 2015
ANTALYA
• AB Uyum Sürecinin Madenciliğe Etkileri
• Arama Çalışmaları, Maden Jeolojisi ve Jeoistatistik
• Boyut Küçültme ve Sınıflandırma
• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konumlandırma Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri
• Çözelti Madenciliği
• Delme, Patlatma, Tünel ve Kazı Uygulamaları
• Denizaltı Madenciliği
• Endüstriyel Hammaddeler ve Doğaltaşlar
• Fiziksel Zenginleştirme
• Geri Kazanım
• Havalandırma
• Hidrometalurji ve Biohidrometalurji
• Isı Madenciliği (Jeotermal Enerji)
• İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
• Kaya Gazı
• Kaya Mekaniği ve Jeoteknik Uygulamalar
• Kıymetli Metaller
• Kömür Gazlaştırma – Kömür Dönüştürme Teknolojileri
• Kömür Hazırlama
• Küçük Ölçekli Madencilik
• Maden Ekonomisi, Finansman
• Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme-İyileştirme
• Maden Mekanizasyonu
• Maden Tasarımı ve Planlaması
• Madencilik Politikaları ve Maden Hukuku
• Madencilik Sektörünün Politik, Tarihi, Kültürel ve Toplumsal Boyutları
• Madencilik ve Çevre
• Madencilik ve Su
• Madencilik ve Enerji
• Madencilikte Eğitim
• Madencilikte Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
• Metan Gazı Üretimi ve Metan Drenajı
• Mineral-Malzeme Karakterizasyonu ve Proses Mineralojisi
• Modelleme, Simülasyon ve Optimizasyon
• Sondaj Teknolojisi
• Susuzlandırma ve Kurutma
• Temiz Kömür Teknolojileri
• Tesis Tasarımı ve Kontrolü
• Uzay (Asteroit) Madenciliği
• Yüzey Kimyası ve Flotasyon
 
afiş
 
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
   twitter facebook linkedin

imcet2015@maden.org.tr - © 2014 - 2015 / IP Adresiniz: 54.226.179.247