Türkiye 29. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’ne davet ediyoruz.

 

Türkiye 29. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 2025 yılında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından, 1969 yılından itibaren her iki yılda bir düzenlenmekte olan Madencilik Kongresi ve Sergisi, gerek üstün bilimsel ve teknik niteliği gerekse yüksek katılım düzeyi ile ülkemiz madencilik sektörünün en önemli etkinliği olma özelliğini 55 yıldır sürdürmektedir.

Yoğun bir uluslararası katılımın da beklendiği Kongre süresince, Bilim Kurulu’nca kabul edilen bildiri sunumlarının yanında, poster sunumlar ile Dünya’da ve ülkemizde madencilik alanında otorite kabul edilen uzmanların çağrılı sunumlarına da yer verilecek ve ayrıca geniş katılımlı bir madencilik sergisi gerçekleştirilecektir.

Kongre’nin amacı; ülkemizde ve dünyada madencilik sorunlarının incelenmesi ve tartışılması, bilimsel ve teknik gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması; araştırmacılar, işletmeciler, firma temsilcileri ve yöneticiler arasında yakın iletişimin sağlanmasıdır. Bu çerçevede, 29. Uluslararası Madencilik Kongre ve Sergisi, aramadan nihai kullanıma kadar olan tüm madencilik süreçlerini kapsayacak olup, akademik nitelikli sunumların yanında, madencilik endüstrisinde güncel ya da evrensel temaların da ele alınacağı bir endüstri şölenini hedeflemektedir.

Son yıllarda madencilik endüstrisini şekillendiren temel dinamiklerde ortaya çıkan gelişmeler neticesinde sektörün almakta olduğu yeni konum ve küresel düzlemde hızla artmakta olan kaynak talebi Kongre’de tartışılacak konular arasındadır. Madencilik süreçlerinde çevresel değerleri önceleyen, mineral kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanımlarına, yeni ikame ürünlerin ortaya çıkarılmasına yönelik yeni teknolojiler üzerinde önemle durulacak bir diğer ana başlığı oluşturmaktadır.

Madencilik alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan tüm endüstri mensuplarını, ülkemiz madencilik sektörünün bu en önemli etkinliğine katılmak üzere TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Antalya’ya davet eder, saygılar sunarım.

 

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı

Dr. Nejat Tamzok