Saygıdeğer meslektaşlarımız, değerli bilim insanları ve sektör temsilcileri; ülkemiz ve tüm dünya için vazgeçilmez olan madencilik sektörünün en önemli ve geleneksel buluşmalarından biri olan “Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi” (IMCET 2023)  28 Kasım–01 Aralık 2023 tarihlerinde 28.’si gerçekleştirilecek olup sizleri IMCET 2023’e davet etmekten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz.

IMCET gerek uluslararası, gerekse ulusal ölçekte devamlılık, katılım ve kalite olarak çok önemli bir yere sahip ve 53 senelik geçmişi olan en kapsamlı ve en büyük bilimsel, teknik ve endüstriyel madencilik etkinliğidir. IMCET 2023’te madencilik ve mineral endüstrileri ile ilgili mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve zorluklar, çözüm önerileri ve çıkış yolları tüm dünyadan önde gelen uzmanların, bilim insanlarının ve sektör temsilcilerinin oluşturacağı geniş katılımlı bir platformda, bilimsel, teknik, çevresel, toplumsal, hukuki ve diğer birçok boyutuyla ele alınacak ve tartışılacaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen IMCET etkinliklerimizin temel prensibi ve motivasyonu, bilimsel ve teknik konuların çok boyutlu olarak ele alınması ve tartışılmasının yanı sıra, madencilik ve mineral endüstrisinin tüm paydaşları arasında dayanışma ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilebilmesi, madencilik için kamuoyu yaratma ve güçlendirme adına yeni fırsatlar yaratılabilmesidir. Bu bağlamda, IMCET etkinliklerimiz kapsamında düzenlenen ve yıllar içerisinde madencilik sektörünün ülkemizdeki en önemli endüstriyel buluşmalardan biri haline gelen sergi etkinliğimiz de sektörümüz için büyük önem arz etmektedir. IMCET 2023 hakkında burada yer veremediğimiz tüm detaylar ve daha fazla bilgi için lütfen kongre web sitemizi www.imcet.org.tr ziyaret ediniz.

Tüm dünyada ve ülkemizde madencilik ve mineral endüstrisi artan ihtiyaçlar, ortaya çıkan yeni stratejik ve ticari koşullar, yeni nesil enerji üretme sistemleri için hammaddelerin kritik önemi, döngüsel ekonomi, endüstriyel simbiyoz ve sıfır atık gibi yaklaşımlar doğrultusunda bir dönüşüm ve yenilenme döneminden geçmektedir. Bu koşul ve şartlar altında, IMCET 2023 buluşması ülkemiz madencilik ve mineral endüstrisi için daha da büyük ve kritik öneme sahiptir.

Etkinliğimizin en önemli bileşenlerinden olan sizleri, sektörümüzde geleceğe yönelik iz bırakacak başarılı bir Madencilik Kongresi ve Sergisi gerçekleştirebilmek için IMCET 2023’de aramızda görmek istiyoruz. Katılımınız bizleri mutlu edecektir.

 

Prof. Dr. N. Emre ALTUN                               Ayhan YÜKSEL
            Kongre Başkanı                                  Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Özetlerin gönderimi için son tarih

1 Mayıs 2023

Yazarlara özet kabul / red bildirimi için son tarih
5 Haziran 2023

Kabul edilen bildiriler için tam metin son gönderim tarihi

17 Temmuz 2023
Hakem Görüşlerinin yazarlara bildirimi için son tarih
4 Eylül 2023
Düzeltilmiş bildirilerin son gönderim tarihi
18 Eylül 2023

 

 

 Sponsorlar


SAFİR SPONSORU / SAPPHIR SPONSOR


KONGRE ÇANTASI SPONSORU / CONGRESS BAG SPONSOR


GALA YEMEĞİ SPONSORU / GALA DINNER SPONSOR


HOŞ GELDİN KOKTEYLİ SPONSORU / WELCOME COCKTAIL SPONSOR


ODA KARTLARI SPONSORU / ROOM CARD SPONSOR


SANDALYE GİYDİRME SPONSORU / CHAIR DRESSING SPONSOR


USB SPONSORU / USB SPONSOR


BLOKNOT SPONSORU / SCRATCHPAD SPONSOR


KALEM SPONSORU / PENCIL SPONSOR


YÖNLENDİRME SPONSORU / REFERRAL SPONSORSHIP


YAKA KARTI / IDENTIFICATION BADGE SPONSOR


AKŞAM YEMEĞİ SPONSORU-1 28 KASIM 2023 / DINNER SPONSOR-1 28 NOVEMBER 2023


KAHVE MOLASI SPONSORU / COFFEE BREAK SPONSOR


SİMÜLTANE ÇEVİRİ SPONSORU / SIMULTANEOUS TRANSLATION SPONSORStand Firmaları


A1-A7


A2


A3


A4


A5


A6


A8


A9


A10


A11


A12


A13


A14


A15


A16


A17


A18


A19


A20


A23-A24


A25-A26


A27


A28


A29-A30


A31


A32


A33


A35-A36


A39-A40


A41-A42


A-44


B1


B2


B3


B4


B7


B8


B9


B-10


B11


B13


B14-B15


B16-B17


1B


2B